Mengenal Ayat Yang Turun di Malam Hari Sebagai Salah Satu Cabang Ulumul Qur’an


Oleh: Hamnah Sajidah*

Terdapat satu studi ilmu pengetahuan yang bahasannya memuat segala yang ada di dalam al-Qur’an, studi ilmu pengetahuan ini dikenal dengan ulumul qur’an. Beberapa pembahasan yang ada di dalam ulumul qur’an yaitu asbab al-nuzul, makki dan madani, ayat yang pertama turun, ayat yang terakhir turun dan sebagainya. 

Dalam kitab al-Itqan Fi Ulumil Qur’an yang ditulis oleh Imam Suyuthi terdapat satu bab yang membahas tentang surah yang turun di siang dan malam hari atau disebut dengan An-Nahari wal Laili.

An-Nahari berasal dari kata nahar yang berarti siang, sedangkan al-Laili berasal dari kata lail yang artinya malam. Maka pengertian dari an-Nahari wa al-Laili adalah ayat-ayat yang turun di siang dan malam hari. 

Dalam pengertian pagi dan malam di sini adalah pagi ketika matahari terbit hingga terbenam sedangkan malam hari ketika matahari mulai terbenam hingga matahari terbit. 

Jumlah ayat yang turun di siang hari lebih banyak daripada ayat yang turun di malam hari. Diantara ayat atau surah yang turun di malam hari yakni:

1. QS. Ali-Imran : 190

Turunnya QS. Ali-Imran : 190 pada malam hari disandarkan pada hadis riwayat Ibnu Hibban yang terdapat dalam kitab al-Fikr, dari Aisyah “Sesungguhnya Bilal telah datang kepada Nabi SAW untuk memberitahukan kepadanya untuk shalat shubuh, tetapi dia mendapatkan Rasulullah dalam keadaan menangis maka Bilal berkata: ‘Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis?’ Nabi bersabda, ‘Apa yang menghalangiku untuk menangis, padahal telah turun kepadaku pada malam ini." 

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِۙ

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal,"

Kemudian Nabi berkata: "Celaka bagi orang-orang yang membacanya tetapi tidak merenungkannya."

2. QS. Al-Maidah : 67

Berdasarkan pada hadis yang ditulis oleh Imam Suyuthi di dalam kitab al-itqan fi ulumil qur’an yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmdzi, dari Aisyah, Ia berkata “Nabi pernah dijaga (oleh para sahabat), hingga turun ayat tersebut, maka beliau mengeluarkan kepalanya dari kubah, kemudian berkata, ‘hai manusia (para sahabatku), pergilah, sungguh Allah telah menjagaku.” 

Riwayat tersebut diperkuat dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabrani dari ‘Ishamah bin Malik al-Khutami berkata, “Kita (sebelumnya) menjaga Rasulullah SAW pada waktu malam, hingga turun (ayat tersebut), maka tidak lagi Nabi SAW dijaga.” Ayat yang dimaksud kedua riwayat tersebut adalah;

۞ يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗوَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ۗوَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

"Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia) Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir."

3. QS. Al-An’am

Berdasar pada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ath-Thabrani dan Abu Ubaid dalam kitab fadhail-nya, dari Ibnu Abbas, Ia berkata, “Surah al-An’am in turun di Makkah pada waktumalam secara keseluruhan, dan sekelilingnyaterdapattujuh puluh ribu malaikat yang gemuruh dengn tasbih.”

4. QS. Maryam

Pendapat mengenai surah Maryam yang turun di malam hari disandarkan pada riwayat At-Thabrani dai Abu Maryam al-Ghassani, Ia berkata, “pada malam ini aku telah dikaruniai anak perempuan.” Nabi bersabda, “Dan malam ini telah diturunkan kepadaku surat Maryam, karena itu namailah dia dengan Maryam.”

5. QS. Al-Fath : 1

Salah satu hadis dalam shahih Bukhari terdapat hadis yang menerangkan bahwa awal QS. Al-Fath turun di malam hari yaitu, “Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku pada malam ini suatu surat yang ia lebih aku cintai daripada munculnya matahari," kemudian Nabi membaca;

 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًاۙ” 

Selain kelima ayat atau surah yang telah disebutkan, masih ada beberapa ayat atau surah lain yang turun pada malam hari yaitu Ali Imran ayat 128, Al-Maidah ayat 6, Al-Falaq, An-Nas, Al-Mursalat, Al-Munafiqun, Al-Ahzab ayat 59, awal dari surah Al-Hajj, At-Taubah ayat 118, dan Al-Baqarah ayat 144. 

*) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Editor: Adis Setiawan


Redaksi

Redaksi Kuliah Al Islam

Post a Comment

Previous Post Next Post

Iklan Post 2

نموذج الاتصال